Ordinace MUDr. Homolková a MUDr. Zatloukalová s.r.o.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé a dorost (od 16ti let)

Zikova 736/1
770 06 Olomouc- Nové Sady
Firemní telefon: +420 585 417 934
IČ: 5636370Co je aktuálního u nás?

Vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo 

 

Vyhlašovatel: Ordinace MUDr. Homolková a MUDr. Zatloukalová s.r.o.

Sídlo vyhlašovatele: Zikova 1, 770 06 Olomouc

Počet rezidenčních míst: 1 - obor všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek: 9. 7. - 31. 7. 2019

Místo pro podání přihlášek: emailem: praktik.olomouc@seznam.cz nebo na adresu: Zikova 1, 770 06 Olomouc

Kritéria pro hodnocení uchazečů: zájem o práci v oboru VPL, zájem o práci v našem regionu, předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL, komunikční schopnosti, zaslání přihlášky 

Doklady potřebné zaslat spolu s přihláškou: 

     a) vyplněný osobní dotazník

     b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,

     c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,

     d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

     e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,

     f) je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání, nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR

     g) přehled odborné praxe.

 

Způsob hodnocení přijatých přihlášek: za každé kritérium uchazeč může získat 1-10 bodů. Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 5 - maximum 50 bodů).

 

Nominovat

Informace o ordinaci Ordinace MUDr. Homolková a MUDr. Zatloukalová s.r.o.

Nabízíme:

- CRP z kapky krve

- EKG

- holter měření krevního tlaku

- péče o nekomplikované diabetiky II. stupně, měření hladiny cukru v krvi glukometrem

monitoring tlaku BpTRU

- aplikace očkovacích látek (standard a nadstandard)
 
- pracovnělékařská (závodní) péče
 
 
 

Ordinace má bezbariérový přístup.

V přízemí budovy je lékárna.

 

Cena za služby Ordinace MUDr. Homolková a MUDr. Zatloukalová s.r.o.

 Vstupní a periodická prohlídka do zaměstnání  450,-
 Očkování u samoplátců - encefalitida, hepatitida, chřipka, ...  200,-
 Řidičský průkaz  350,-
 Vyšetření řidiče po 65. roce věku, rozšíření řidičského průkazu  200,-
 Zdravotní průkaz pro práci s potravinami  100,-
 Výpis ze zdravotní dokumentace  250,-
 Vypsání formulářů pro pojišťovny  300,-
 Potvrzení před sportovní činností  200,-
 Zbrojní průkaz  500,-
 Svářečský průkaz, kurzy, školení  250,-
 Potvrzení přihlášky před nástupem na střední nebo vysokou školu      70,-/35,-  

Kde nás najdete?


Naše ordinační hodiny

Pondělí

7:30-15:30

 

Úterý

7:30-15:30

 

 

Středa

7:30-15:30

 

 

Čtvrtek

 ---

12:30-18:30

Pátek

7:00-12:00

 ---

 

Objednáváme každý den telefonicky či osobně.

Akutní stavy ošetřujeme bez objednání po, út, st a pá do 9:00, čt do 13:00.

Návštěvní služba po tel. domluvě.

Odběry každý den 7:30 - 10:00 (kromě čtvrtka).

S jakými pojišťovnami spolupracujeme?

Jaké služby provádíme?

V jakých situacích můžeme pomoci?